Home / Danh mục khác

Danh mục khác

Thiết bị, dụng cụ và hướng dẫn cách xác định lưu lượng trong thí nghiệm Cơ Lưu Chất

5.0 02 Mục đích: Giúp sinh viên hiểu rõ cấu tạo, cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm cũng như biết cách xác định lưu lượng trong thí nghiệm Cơ lưu chất. ****Phụ lục cấu tạo, cách sử dụng thiết bị, dụng cụ thí nghiệm xem: Tại đây …

Chi tiết »