Bài tập số 4_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau:

– Tạo một tài liệu Word mới
– Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT4_MSW.docx
– Thực hiện canh lề cho trang:

    • Lề trên (top) cách mép trên 2cm.
    • Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm.
    • Lề trái (left) cách mép trái 2.5cm.
    • Lề phải (right) cách mép phải 2cm.

– Chọn khổ giấy A4
– Thực hiện soạn thảo và định dạng theo mẫu dưới:

» Các hình ảnh trong bài tải về tại đây

Bài viết nên xem

Bài tập số 5_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – …