PowerPoint – Bài Tập Thực Hành Số 2

Bài Tập Thực Hành Số 2: Áp dụng Slide Master để làm bài tập số 2.

Tải hình ảnh cho bài tập số 2 tại đây

 

 

 

Bài viết nên xem

PowerPoint – Bài Tập Thực Hành Số 1

Bài Tập Thực Hành Số 1: sử dụng Word Art (chữ nghệ thuật), Smart Art, …