Ôn tập trắc nghiệm THĐC 01

Trắc nghiệm tin học đại cương bao gồm các phần: windows, word, PowerPoint và Excel, giúp sinh viên, học viên hệ thống lại kiến thức đã học.

Video Gợi ý đáp án

Bài viết nên xem

Ôn tập trắc nghiệm THĐC 07

Trắc nghiệm tin học đại cương bao gồm các phần: windows, word, PowerPoint và Excel, …