Ôn tập trắc nghiệm THĐC 05

Trắc nghiệm tin học đại cương bao gồm các phần: windows, word, PowerPoint và Excel, giúp sinh viên, học viên hệ thống lại kiến thức đã học.

 

Bài viết nên xem

Ôn tập trắc nghiệm THĐC 07

Trắc nghiệm tin học đại cương bao gồm các phần: windows, word, PowerPoint và Excel, …