Xử lý văn bảng Word

» Link tải phần mềm Office 2010: tại đây

» Xem video hướng dẫn cài đặt: tại đây

» Video bài giảng tham khảo:

» Slide bài giảng tham khảo: