Home / Danh mục khác / Bài 3C: Phương trình năng lượng

Bài 3C: Phương trình năng lượng

Mục đích: Khảo sát phương trình năng lượng trong dòng chảy có tiết diện thay đổi dần.

 

Bài viết nên xem

PowerPoint – Bài Tập Thực Hành Số 1

Bài Tập Thực Hành Số 1: sử dụng Word Art (chữ nghệ thuật), Smart Art, …