Home / Hiểu biết về CNTT cơ bản

Hiểu biết về CNTT cơ bản

Video bài giảng tham khảo:

Slide bài giảng tham khảo:


Tham khảo hướng dẫn cách tạo lập gmail google:

Tham khảo video hướng dẫn thiết kế banner siêu tốc:
Link website: http://bit.ly/2veWtHX

Đề Thi Mẫu Tin Học Đại Cương

tải tài liệu