PowerPoint – Bài Tập Thực Hành Số 1

Bài Tập Thực Hành Số 1: sử dụng Word Art (chữ nghệ thuật), Smart Art, Chart (biểu đồ),…

Tải hình ảnh cho bài tập số 1 tại đây

Đề Thi Mẫu Tin Học Đại Cương

download-tailieu

 

 

Bài viết nên xem

Bảng điểm Vật Lý Kiến Trúc_L01, L02, L03