PowerPoint – Bài Tập Thực Hành Số 1

Bài Tập Thực Hành Số 1: sử dụng Word Art (chữ nghệ thuật), Smart Art, Chart (biểu đồ),…

Tải hình ảnh cho bài tập số 1 tại đây

Bài viết nên xem

Bài 3C: Phương trình năng lượng

Mục đích: Khảo sát phương trình năng lượng trong dòng chảy có tiết diện thay …