Home / Danh mục khác / PowerPoint – Bài Tập Thực Hành Số 3

PowerPoint – Bài Tập Thực Hành Số 3

Bài Tập Thực Hành Số 3: sử dụng Word Art (chữ nghệ thuật), Smart Art, Chart (biểu đồ),…

Tải hình ảnh cho bài tập số 3 tại đây

Đề Thi Mẫu Tin Học Đại Cương
Hướng dẫn tải file từ link rút gọn 123link.co tại đây

tải tài liệu