Home / Danh mục khác / Bài 9: Khảo sát tâm áp lực Thủy Tĩnh tác dụng lên bề mặt phẳng

Bài 9: Khảo sát tâm áp lực Thủy Tĩnh tác dụng lên bề mặt phẳng

Bài 9: Khảo sát tâm áp lực Thủy Tĩnh tác dụng lên bề mặt phẳng
5 (100%) 1 vote[s]

Mục đích: Nhằm khảo sát tâm áp lực thủy tĩnh (tâm áp suất) tác dụng lên diện tích hình chữ nhật phẳng.