Ôn tập trắc nghiệm THĐC 08

Trắc nghiệm tin học đại cương bao gồm các phần: windows, word, PowerPoint và Excel, giúp sinh viên, học viên hệ thống lại kiến thức đã học.

Bài viết nên xem

Trắc nghiệm tin học đại cương

Ôn tập trắc nghiệm THĐC 06

Trắc nghiệm tin học đại cương bao gồm các phần: windows, word, PowerPoint và Excel, …