Ôn tập trắc nghiệm THĐC 08

Trắc nghiệm tin học đại cương bao gồm các phần: windows, word, PowerPoint và Excel, giúp sinh viên, học viên hệ thống lại kiến thức đã học.

Bài viết nên xem

Ôn tập trắc nghiệm tin học đại cương 6

Ôn tập trắc nghiệm THĐC 06

Trắc nghiệm tin học đại cương bao gồm các phần: windows, word, PowerPoint và Excel, …