Bài tập số 5_MS PowerPoint

Thực hiện theo các yêu cầu sau:

– Tạo một tài liệu PowerPoint mới
– Chọn Slide Size dạng WideScreen (16:9)
– Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT5_MSPP.pptx

 1. Thực hiện nhập và trình bày cho các slide bên dưới.
 2. Ở slide 2, chèn liên kết đến các slide 3,4,6,7.
  –   Click Những điều cần biết về Hawaii chuyển đến slide 3.
  –   Click Tiểu bang Hawaii chuyển đến slide 4
  –   Click Những khu du lịch chính chuyển đến slide 6.
  –   Click Doanh thu từ du lịch theo các năm chuyển đến slide 7.
 3. Chọn mỗi slide một hiệu ứng chuyển tiếp khác nhau. Qui định thời gian tự động chuyển tiếp cho các slide từ 3 – 5 giây
 4. Thực hiện đưa hiệu ứng Animations vào cho slide thứ 6.
 5. Cho tiêu đề hiện ra trước, các thành phần của đồ thị hiện ra theo thứ tự.
 6. Tạo hiệu ứng Animation cho tất cả đối tượng trên tất cả các slide nhưng phải khác nhau ở các slide.

» Các hình ảnh trong bài tải về tại đây

Bài viết nên xem

Bài tập số 4_MS PowerPoint

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu PowerPoint mới – …