Cách đổi tên Google Meet trên máy tính, điện thoại (đổi thành họ tên đầy đủ)

Trong quá trình tham gia cuộc họp, hay tham gia các lớp học, bạn nên đổi tên hiển thị thành họ tên đầy đủ của bạn thì sẽ dễ dàng cho người thuyết trình xưng hô và tương tác với bạn tốt hơn. Vì vậy tôi sẽ hướng dẫn để các bạn có thể đổi được thông tin này khi sử dụng Google Meet.

» Xem thêm hướng dẫn sử dụng Google Meet tham gia lớp học