Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ

Thành thạo các hàm Excel thông dụng, ứng dụng vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.

Bạn sẽ học được gì?

– Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
– Nhóm hàm toán học – thống kê: Sum, Sumif, min – max, average, count…
– Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper…
– Nhóm hàm ngày tháng
– Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset…
– Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.
link khoa hoc tiep thi lien ket

Nhập ngay mã 1308 để được GIẢM GIÁ lên đến 40% cho tất cả khóa học hoặc click tại đây

Giới thiệu khóa học:

– Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?
– Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm Excel để đi thi?
– Bạn thấy các hàm trong Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?
– Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
– Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.

Nhập Mã Giảm 40% Khóa Học 1308

Xem thêm hướng dẫn nhập mã giảm giá lên đến 40% khóa học tại đây

Nội dung khóa học:

Phần 1: Hàm toán học – thống kê
Bài 1: Hàm SUM – Tính tổng
Bài 2: Hàm PRODUCT – Tính tích các số
Bài 3: Hàm SUBTOTAL
Bài 4: Hàm SUMIF – Tính tổng có điều kiện
Phần 2: Nhóm hàm xử lý chuỗi
Bài 5: Hàm LEN – LEFT – RIGHT – MID P1: Hàm xử lý chuỗi
Bài 6: Hàm LEN – LEFT – RIGHT – MID P2: Ví dụ
Bài 7: Hàm FIND – Tìm vị trí của một chuỗi
Phần 3: Nhóm hàm Ngày tháng
Bài 8: Hàm DATE (Phần 1) – Ghép ngày, tháng, năm riêng lẻ thành ngày, tháng, năm
Bài 9: Hàm DATE (Phần 2)- Ví dụ
Bài 10: Hàm DAY – Month – Year – Tách ra ngày, tháng, năm từ ngày, tháng, năm
Phần 4: Hàm dò tìm dữ liệu
Bài 11: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 1)
Bài 12: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 2)
Bài 13: Hàm HLOOKUP – Dò tìm theo dòng
Phần 5: Các Hàm khác
Bài 14: Hàm Int – Mod – Lấy phần nguyên và phần dư của phép chia
Bài 15: Hàm ISNA
Phần 6: Bài tập thực hành các hàm
Bài 16: Hàm Int, Mod – Bảng tính tiền thuê xe
Bài 17: Hàm If – Bảng tính tiền điện
Bài 18: Hàm If lồng – Bảng tính tiền nước

Chi tiết khóa học unica

 

Bài viết nên xem

1540953198

Luyện Thi EXCEL – Chứng chỉ quốc tế MOS

Những kiến thức có trong khóa học sẽ giúp bạn vượt qua kỳ thi Chứng …