Thí nghiệm Vật lý Kiến trúc_HK192

*** Hướng dẫn làm và nộp bài tập lớn ***

 • Tìm kiếm và tổng hợp các giải pháp thông gió, thiết bị làm mát cho nhà ở hoặc một bài toán mô phỏng (dùng phần mềm Ansys) thông gió cho nhà ở, công trình dựa vào các bài báo tìm trên một số Website như: https://scholar.google.com/, https://www.scimagojr.com/, https://sci-hub.se/…
 • Trình bày vấn đề mình đã chọn bằng Word (tiếng việt, Font: Times New Roman,
  Size: 12) bao gồm các mục sau:

  + Họ và tên, mssv, nhóm.
  + Tên bài báo, tên tác giả bài báo
  + Mô tả giải pháp: kích thước, vật liệu, hình ảnh…..?
  + Kết quả, kết luận của giải pháp?
  + Đính kèm LINK bài báo đã chọn.
 • Chuyển file Word sang PDF sau đó nén cả 2 file (tên file: Họ & Tên) và nộp bài (dung lượng tối đa: 20MB)

THỜI GIAN NỘP BÀI TẬP: TỪ 11/7-17/7 (KHÔNG NHẬN NỘP TRỄ)