Home / Nộp Bài Thi

Nộp Bài Thi

LƯU Ý khi thi môn Tin Học Đại Cương:

  • Sinh viên bị nhắc nhở vi phạm lần 1: trừ 1 điểm bài thi.
  • Sinh viên bị nhắc nhở vi phạm lần 2: trừ 50% số điểm bài thi.
  • Sinh viên bị nhắc nhở vi phạm lần 3: rớt môn học -> thi lại.

Lưu ý:

  • Không được sử dụng điện thoại, facebook,… trong thời gian làm bài thi
  • Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, trao đổi bài.
  • Tất cả bài thi thực hành: Windows, word, excel và powerpoint phải được nén lại thành tập tin có định dạng .zip.