Home / Đăng Ký Bài Tập Lớn

Đăng Ký Bài Tập Lớn

Yêu cầu chung:

 • Sinh viên sử dụng phần mềm Camtasia 9.1 (Tải về tại đây) để thực hiện quay màn hình hướng dẫn làm các bài tập Windows, Word, Excel, PowerPoint (các bài tập do Giảng viên gửi sau khi sinh viên đăng ký và được sự chấp thuận từ Giảng viên).
 • Tùy vào bài tập yêu cầu mà thời gian video sẽ có thời lượng khác nhau.

Thời gian và hình thức nộp bài

 • Sinh viên sẽ nộp bài lần lượt khi kết thúc từng phần của môn học (Ví dụ: học xong phần word sẽ nộp bài về word,…).
 • Hình thức nộp thông qua Email, các tập tin (file) bài tập sẽ được sinh viên tải lên (upload) lên google drive, sau đó sẽ gửi link download về Email cho Giảng viên.
 • Các tập tin được gửi cho Giảng viên bao gồm: Camtasia .tscproj, Word .docx, Excel .xlsx, Powerpoint .pptx, Video .mp4 (1080), và các tập tin liên quan khác nếu có.

ĐĂNG KÝ BÀI TẬP LỚN
(Tất cả thông tin đều được bảo mật tuyệt đối)

  Tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm Camtasia:

  Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm Camtasia:

  Đề Thi Mẫu Cuối Kỳ Tin Học Đại Cương

  tải tài liệu